کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


دلنوشته_ انیشتن

انیشتن

از انیشتن پرسیدن نسبیت یعنی چی؟
پاسخ داد:
دست خود را یک دقیقه روی اجاق بگزارید، به نظرتان یک ساعت خواهد آمد…
یک ساعت پیش دختری زیبا بنشینید، به نظرتان یک قیقه خواهد آمد…
این یعنی نسبیت…
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir