کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مردن امر ساده اي ست_نادر ابراهيمي

نادر ابراهيمي

مردن امر ساده اي ست
و از زندگي کردن بسيار آسان تر است
تمام خفقان مرگ
در مقابل يک شک
در مقابل يک حرص
در مقابل يک ترس
در مقابل يک کينه
در مقابل يک عشق
هيچ است
مردن امر ساده اي ست
و در مقابل خستگي زندگي
چون سفري است که در يک روز تعطيل مي کنيم
و
و ديگر هرگز باز نمي گرديم

نادر ابراهيمي
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir