کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


یک لبخندِ حقیقی_ دوستی

یک لبخندِ حقیقی

گاهى براىِ روزهاىِ تلخِ بى حوصلگى
یک لبخندِ حقیقی
فشار یک دست گرم
و یا شنیدن یک نصیحت بی منظور از زبان یک دوست
یک جورِ خوبى
حالِ آدم را عوض مى کند
و اینطور آدم مى فهمد “” لذّت دنیا
داشتنِ دوستانیست
که دوست داشتن را بلدند
به همین سادگى ..! “”
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir