کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


جنون_عاشقانه

جنون

جنون
جنسیت نمی شناسد …

من زن هایی دیده ام،
مجنون …

و مردهایی که
لیلی شده اند …

دیروز
زنی در خیابان پرواز می کرد …

فریاد زد:

” عاقبت بوسیدمش “
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir