کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


یک پیش بینی قوی_ اموزنده

یک پیش بینی قوی،

یک پیش بینی قوی،

خودش امکان را به فعل تبدیل می کند؛

امیال ما غالباً پیشاهنگ چیزهایی هستند که

قادر به انجام آنها هستیم
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir