کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


با کسی باش که از بين همه میخواهد باتو باشد – آموزنده

از میان همه فقط تو

با کسي نباش که!!!!!!
از بي کسي مي خواهد باتو باشد…….
باکسي باش که….
ازبين همه مي خواهد باتو باشد!!!!
اين رو آويزه ي گوشت کن :
“اعتمـــــــــــاد”
“المثنــــــــــــی”
“نـــــــــــــدارد”
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir