کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


اگر بروی شادم _ عبدالله صمدیان

عبدالله صمدیان

اگر بروی شادم
اگر بمانی شادتر
بی من اما اگر بروی تنها کمی
کمی ناشادم
و این همان عشق است
تفاوتی که به مویی بسته است
و چه خوب اگر
که به موی تو بسته باشد…

 عبدالله صمدیان
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir