کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


دوست داشتن و داشتن دوست…

دوست داشتن

فرق است
بین دوست داشتن و داشتن دوست،
دوست داشتن لحظه ای ست
اما
داشتن دوست
استمرار لحظه های دوست داشتنی است.
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir