کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


من، با تـــو اوج میگیرم_عاشقانه

من، با تـــو اوج میگیرم

آنقدر درگیـــــــــــــر خیال توام ،
که واقعیت حضور هیچکس را ،
باور نمی کنم ،
آنقدر با خیال تــــــــو اوج می گیرم ،
که حقیقت تلخ زمین را فراموش میکنم ،
و زمان را برای حضور دوباره ات واسطه میکنم ،
این حقیقت شیرین روزگار من است ،
بی تو با هیچ بــــالی پرواز نمی کنم
برای پرواز من ،
تنها خیال تو کافیـست ،
بی هیچ بالی ،
من، با تـــو اوج میگیرم
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir