کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


این همه از تاریکی بد نگویید_شمس لنگروی

شمس لنگروی

این همه از تاریکی بد نگویید

شما که فروش چراغتان 

به لطف همین تاریکی است

شمس لنگرودی 
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir