کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


به دنیا پا نهاده ای_ اوشو

اوشو

به دنیا پا نهاده ای
درست مانند:
کتابی باز، ساده و نانوشته
باید سرنوشت خود را رقم بزنی،
خود،و نه ،کس دیگر
چه کسی می تواند چنین کند؟
چگونه؟
چرا؟
به دنیا آمده ای!
هم چون یک بذر زاده شده ای،
می توانی همان بذر بمانی و بمیری،
اما، می توانی گل باشی و بشکفی،
مــــــــــــــــــی تـــــوانی
درخــــت باشـــــی و ببالــــــی !

اوشو
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir