کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


اما تنهایی در یک شهر …..؟!

اما تنهایی در یک شهر .....؟!

تنهایی در اتوبوس چهل و چهار نفر است
تنهایی در قطار ، هزار نفر
اما تنهایی در یک شهر …..؟!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir