کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


پائولوکوئیلو_ اموزنده

پائولوکوئیلو

کسی که به صحرا می رود نمی تواند عقب گرد کند و هنگامی که نمی شود

به عقب بازگشت فقط باید در جست و جوی بهترین راه برای پیش رفتن بود.

پائولوکوئیلو
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir