کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


فراموش کردنت کار من نیست

نبودنت

نبودنت را تاب می اورم . . .

رفتنت را تحمل میکنم . . .

اما…اما….اما…

فراموش کردنت کار من نیست ‌. . .
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir