کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


موفقیت از دیدگاه جین سیمون

تکستدونی

جمله زیبای جین سیمون»
منتظر باش اما معطل نشو!
تحمل کن اما توقف نکن!

قاطع باش اما لجباز نباش!
صریح باش اما گستاخ نباش!

بگو آری اما نگو حتما!
بگو نه اما نگو ابداً!

شکست بخور اما دوباره تلاش کن!
که اگر چنین کنی بی تردید موفقی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir