کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


گفته های دکتر علی شریعتی

دکتر

خبرنگاری به دکتر شریعتی گفت:استاد سیگار نکشید،طول زندگی آدم را کوتاه می کند

در جواب گفت: من به عرض زندگی فکر میکنم نه طول آن!!!
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir