کانال تلگرام تکستدونی

همین حالا عضو کانال تکستدونی در تلگرام شوید
کانال تلگرام تکستدونی
برای ورود به کانال تکستدونی کلیک کنید


مشکل ِ عشق نیست_ عاشقانه

مشکل ِ عشق نیست

سِن
مشکل ِ عشق نیست
زمان نمی تواند بلور ِ اصل را کِدر کند
مگر آن که تو پیوسته برق انداختن آن را از یاد بُرده باشی!
نادر ابراهیمی
منبع : http://textdooni.ir
آدرس فیسبوک : https://facebook.com/textdooniir
آدرس اینستاگرام : https://instagram.com/textdooniir
کانال تلگرام : https://telegram.me/textdooniir